Lepido, Heavy Duty värmeväxlare

För lönsam energiåtervinning i nedsmutsad frånluft
ENJAY_oursolution_hero02

Varför Heavy Duty?

För att på ett lönsamt och hållbart sätt kunna återvinna energi i nedsmutsad ventilationsluft krävs extra tålig utrustning. De extrema halterna av fett och sot i frånluften gör det omöjligt för traditionell utrustning att fungera över tid. Bara se på bilderna nedan! Därför har vi tagit fram Lepido, den första riktiga heavy duty värmeväxlaren utvecklad för att fungera i denna utsatta miljö, utan att för den skull ha ett utökat servicebehov. Därmed gör vi det både möjligt och lönsamt att återvinna energi i utmanande miljöer.

 

Våra Lepidos finns idag installerade och i bruk i ett antal restauranger, hotell och skolor runt om i Europa och visar utmärkta resultat. Så hjälp oss att få ett slut på det pågående slöseriet av energi i verksamheter med nedsmutsad frånluft! 

 

Nils & Jesper

ENJAY_web_ourvision_quote
enjay-dirt-1
Exempel

Burger King Malmö, Sweden

Baserad på data från vår testrigg på Bulltofta i Malmö har vi kunnat uppmäta en besparing på 86.000 kWh / år enligt nedan.

 

Förhållande :
Restaurant: Burger King - Bulltofta
Region: Malmö, Sverige
DUT: -14 C
Luftflöde imkanal: 1020 l/s
Luftflöde tilluft: 2000 l/s
Lepidomodell: L12
Lufttemperatur imkanal: 34 C
Börvärde tilluft: 18 C
Drifttid/dag: 16h
Återvunnen energi/år: 86000 kWh
Beräknad CO2 besparing/år: 4,3 ton
Driftsatt: 2020-10-21
graf-schema

Video

Hur funkar det?

En Lepido utvinner energi i förorenad ventilationsluft genom vår patenterade Particle Repellent Geometry (PRG®) teknologi. Se filmen nedan för att få reda på hur  

Stunt films

Standard vs Heavy Duty

Vad händer om du använder standardutrustning i extrema miljöer? Jo kolla själv får du se….