Världens sämsta värmeväxlare
för allmänventilation

enjay_home_lepido

Möt Lepido

Den svenskutvecklade tubvärmeväxlaren som kostar betydligt mer än andra värmeväxlare framtagna för återvinning av värme ur allmänventilation eller annan ren luft.

Den är dessutom större och tyngre än traditionella värmeväxlare, vilket gör den besvärlig att montera, inte minst i trånga utrymmen.

Med en verkningsgrad på blott cirka 50%, uppfyller den inte ens kraven för Ecodesign, vilket i praktiken innebär att den inte tillåts installeras för att återvinna värme i system för allmänventilation.

Lepido har egentligen bara en fördel. Till skillnad från andra värmeväxlare på marknaden, klarar Lepido av att återvinna värme ur alla typer av ventilation. Även då luften är nedsmutsad av fett, sot, oljedimma, träflis, ludd, partiklar, damm eller ånga.

Och det helt utan krav på förfiltrering.

Å ena sidan må vi ha utvecklat världens sämsta värmeväxlare för allmänventilation. Å andra sidan har vi utvecklat världens bästa värmeväxlare för all annan typ av ventilation. You’re welcome.

Become a partner (2)
Become a partner (3)

Lås upp den fulla potentialen i din energiåtervinning!

Med vår teknik kan du ta vara på värmen i all ventilation, inte bara från den rena luften i allmänventilationen. Utan förfiltrering klarar vår värmeväxlare att återvinna värme även om luften innehåller höga halter av smuts, fett, sot, ludd, pulver eller andra partiklar.

Ja, den är dyrare, tyngre och har lägre effekt än traditionella värmeväxlare, men å andra sidan så kommer den fungera i denna tuffa miljö utan att påverka driften. Då processventilation ofta håller högre temperatur och har högre luftflöden än allmänventilation finns det mycket energi att spara.

Tekniken används redan på 100-tals snabbmatsrestauranger, tvätterier och livsmedels-produktionsanläggningar runt om i Europa där den återvunna värmen används till att värma upp luft eller vätska som återförs till processen eller används för att värma upp lokalerna.

Referensprojekt

Tekniken används i dagsläget av 100-tals företag på 10 olika marknader i Europa.

Så här fungerar den